Să folosim rugăciuni scurte împotriva gândurilor necurate!

Rugăciune scurtă şi deasă şi totodată să folosim mila pentru aproapele şi asprimea pentru mine, atunci Duhul Sfânt nu ne lasă în părăsire, ne va ajuta.

În timpul pravilei, când vin gânduri spurcate, prin rugăciuni lungi nu m-am putut descurca. Atunci trebuie rugăciune scurtă şi deasă, şi dacă am putut plânge; cu multă smerenie. Pentru mine pravila a fost de folos, şi pe urmă a fost pagubă, pentru că la rugăciuni lungi cu duhurile cele rele nu te poţi descurca; rugăciune scurtă şi deasă şi totodată să folosim mila pentru aproapele şi asprimea pentru mine; atunci, Duhul Sfânt nu ne lasă în părăsire, ne va ajuta.

La gânduri necurate, foarte mult am simţit ajutorul lui Dumnezeu prin metanii şi închinăciuni, şi dacă pot plânge. Cum îi: întâi vine lupta şi zicând mereu „Doamne, Iisuse...” sunt unele dăţi când Duhul Sfânt străbate inima şi nu te mai poţi opri din plâns; şi prin plânsul acela, prin lupta asta, dacă le poţi birui cu ajutorul lui Dumnezeu, creşte dorul de Dumnezeu şi de a suspina şi a plânge. Şi atunci fug diavolii, fug patimile...

(Părintele Proclu NicăuLupta pentru smerenie și pocăință, Editura Agaton, Făgăraș, 2010, p. 33)

De la același autor

Ultimele din categorie