Să păzim smerenia!

Sunt multe pe care trebuie să le avem și să le păzim, dar mai ales pe acelea care aduc peste noi darul lui Dumnezeu. Și cea dintâi este smerenia.

Despre smerenie și marile ei asemănări cu toate cetele îngerilor de sus vom discuta toată viața noastră, noi între noi și noi cu noi înșine. Sunt multe pe care trebuie să le avem și să le păzim, dar mai ales pe acelea care aduc peste noi darul lui Dumnezeu. Și cea dintâi este smerenia, că zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă iar celor smeriți le dă har” (I Petru 5, 5) și harul, cum spune Sfântul Grigorie Palama, este o energie necreată, adică de origine divină.

(Arhimandritul Arsenie Papacioc, Scrisori către fiii mei duhovnicești, Mănăstirea Dervent, Constanța, 2000, p. 74)

De la același autor

Ultimele din categorie