Tămâia rugăciunii ne păzeşte inima!

Înţeleptul Solomon ne învaţă despre paza minţii şi străjuirea inimii, zicând: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea tâşneşte viaţa!” (Pilde 4, 23).

Înţeleptul Solomon ne învaţă despre paza minţii şi străjuirea inimii, zicând: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea tâşneşte viaţa!” (Pilde 4, 23). Tămâia rugăciunii ne păzeşte inima de gândurile cele întinate şi de patimi. Nu ajunge să ne păzim mintea şi să o curăţim numai prin trezvia şi paza minţii, de nu vom chema cu smerenie şi din inimă numele Domnului nostru Iisus Hristos, căci ştim din dumnezeiasca Scriptură că fără El nu putem face nimic (Ioan 15, 5).

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 119)

De la același autor

Ultimele din categorie