„Un Dumnezeu pe Care nimeni nu doreşte să-L inventeze sau să-L aibă”

Doar Dumnezeul Cel revelat în Hristos anulează imaginaţia omenească, el nu putea fi inventat de către om: un Dumnezeu în chip de slujitor, vulnerabil, dispreţuit, umilit, respins, vrednic de dispreţ, înfrânt, omorât, exclus, nerăscumpărat în ochii oamenilor.

Toţi dumnezeii lumii antice erau mari; reprezentau suma totală a tot ceea ce era preţuit şi admirat: dreptatea, înţelepciunea, bunătatea, puterea. Doar Dumnezeul Cel revelat în Hristos anulează imaginaţia omenească, el nu putea fi inventat de către om: un Dumnezeu în chip de slujitor, vulnerabil, dispreţuit, umilit, respins, vrednic de dispreţ, înfrânt, omorât, exclus, nerăscumpărat în ochii oamenilor. Un Dumnezeu pe Care nimeni nu doreşte să-L inventeze sau să-L aibă. Un Dumnezeu care poate fi descoperit când Acesta Se dezvăluie pe Sine. Un Dumnezeu pe Care Îl acceptăm cu veneraţie şi cu teamă deoarece ne cheamă să fim ca El, răsturnând toate valorile şi dăruind noi sensuri tuturor lucrurilor.

(Mitropolitul Antonie de Suroj, Făcând din viaţă rugăciune, Editura Sofia, p. 40)

De la același autor

Ultimele din categorie