Viaţa de apoi – o răsplată foarte îndepărtată?

Orice lepădare de patimă este o bucurie, iar pe de altă parte orice loc curăţit de rău este ocupat de bine, de un dar al lui Dumnezeu prin Duhul său.

Ne putem întreba dacă asceza nu este cumva doar o alergare continuă, cu satisfacţii foarte îndepărtate – în viaţa de apoi. Răspunsul e negativ. De cele mai multe ori, satisfacţiile ostenelilor pe acest drum sunt imediate. Şi aceasta, pentru că pe de-o parte orice lepădare de patimă este o bucurie, iar pe de altă parte orice loc curăţit de rău este ocupat de bine, de un dar al lui Dumnezeu prin Duhul său. Marii asceţi au făcut din plin dovada împodobirii cu asemenea daruri. Darurile acestea se oferă pe măsura disponibilităţii sau învrednicirii noastre de ele, iar diversele forme de asceză sunt tot atâtea angajări în vederea acestei învredniciri. Prezenţa darurilor Duhului Sfânt este dovada şi semnul Împărăţiei lui Dumnezeu.

(Părintele Vasile Răducă, Ghidul creştinului ortodox, Editura Humanitas Practic, p. 188)

De la același autor

Ultimele din categorie