Vicleanul nu-l lasă pe om să se roage

Dar tu, fiule, ca un adevărat ostaş al lui Iisus Hristos, pătimeşte; alungă-ţi lenevia şi sileşte-te pe tine.

Vicleanul şi uneltitorul nostru vrăjmaş, diavolul, ştie cât de mult bine îi aduce omului rugăciunea şi că aceasta îl face plăcut lui Dumnezeu. De aceea urzeşte diferite mijloace, încât să nu-l lase pe om să se roage.

Uneori îl pune la diferite lucrări, zice-se necesare, pentru a amâna sau chiar a nesocoti rugăciunea; alteori, în ceasul rugăciunii, pentru ca mintea să nu-i fie adunată, îi aduce aminte omului de diferite lucruri, pentru a-l îndepărta de la rugăciune; alteori, iarăşi, îi provoacă dureri în trup şi tulburări la cuget, pentru ca rugăciunea să se facă fără sârguinţă şi râvnă.

Dar tu, fiule, ca un adevărat ostaş al lui Iisus Hristos, pătimeşte; alungă-ţi lenevia şi sileşte-te pe tine, căci „Împărăţia Cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Matei 11, 12).

(Părintele Filothei Zervakos, Ne vorbește Părintele Filothei Zervakos, Editura Egumenița, p. 295)

De la același autor

Ultimele din categorie