Vitamine sufletești

Citiţi aşadar pe Sfinţii Părinţi, fie şi numai un rând-două pe zi, căci scrierile lor sunt vitamine foarte întăritoare.

- Părinte, care cărţi duhovniceşti ajută mai mult?

- Mult ajută diferitele cărţi ale Sfinţilor Părinţi care, în zilele noastre, slavă lui Dumnezeu, circulă cu miile, în acestea află oricine tot ce îi trebuie. Ele sunt o hrană curată duhovnicească şi ne conduc în siguranţă pe calea cea dreaptă. Dar pentru ca să ajute, ele trebuie citite cu smerenie şi rugăciune. Textele patristice seamănă cu clişeele (folosite în medicină), căci precum în acestea se fotografiază starea trupească a omului, tot astfel şi în acelea se fotografiază starea lui duhovnicească.

Fiecare propoziţie din textele patristice nu ascunde doar unul, ci mai multe sensuri şi fiecare le înţelege potrivit cu starea lui duhovnicească. Este bine ca să se citească textul original şi nu traducerea, pentru că uneori traducătorul explică prototipul potrivit cu propria lui stare duhovnicească. Aşadar, ca să înţeleagă cineva pe Sfinţii Părinţi, trebuie să se strângă puţin, să-şi concentreze mintea şi să trăiască duhovniceşte, pentru că duhul Părinţilor se percepe numai cu duhul.

Mai ales Cuvintele Ascetice ale Sfântului Isaac Sirul ajută foarte mult, dar trebuie studiate câte puţin, astfel ca hrana pe care ele o oferă să fie asimilată. Everghetinosul este o mare binefacere, pentru că putem cunoaşte pe deplin duhul Sfinţilor Părinţi. Ajută mult pentru că descrie nevointele Sfinţilor Părinţi împotriva tuturor patimilor, pe rând, iar sufletul cunoaşte cum au lucrat aceia şi se foloseşte. Vieţile Sfinţilor constituie o istorie sfântă, de aceea ajută foarte mult, mai ales pe copii. Dar să nu le citim ca pe nişte istorii.

(Cuviosul Paisie Aghiorîtul, Cuvinte duhovniceşti, Vol. II Trezire duhovnicească, Editura Evanghelismos, București, 2003, pp. 99-100)

De la același autor

Ultimele din categorie