Zavistia

Păcatul invidiei este mai rău decât toate păcatele, fiindcă din el se nasc alte cinci mari păcate şi anume: ura împotriva aproapelui, clevetirea, osândirea, bucuria de răul aproapelui şi necazul pentru binele lui.

Ce este zavistia, fraţi creştini, decât păcatul Împotriva adevărului? Acest păcat l-a făcut diavolul mai întâi în cer. L-a zavistuit mai întâi acolo pe Dumnezeu şi a zis că de ce să fie Dumnezeu mai mare şi de ce n-ar fi şi el ca Dumnezeu?! Diavolul, fiind aruncat din cer şi căzând aici» pe pământ, i-a zavistuit pe toţi oamenii de la Adam şi Eva, pe toţi moşii şi strămoşii noştri, cu scopul călcării poruncii lui Dumnezeu. A pus zavistie în inima lui Cain, sfătuindu-l să-şi omoare fratele şi astfel a fost prima moarte pe pământ.

Păcatul invidiei nu-l putem stinge decât cu focul dragostei de aproapele, cu milă, cu iertare şi cu smerenie, că de acestea se ruşinează spurcatul demon al zavistiei. Să ne luăm ca arme împotriva invidiei aceste virtuţi pe care ni le recomandă Sfânta Scriptură! Păcatul invidiei este mai rău decât toate păcatele, fiindcă din el se nasc alte cinci mari păcate şi anume: ura împotriva aproapelui, clevetirea, osândirea, bucuria de răul aproapelui şi necazul pentru binele lui.

(Ierodiacon Visarion Iugulescu, Lumină pentru candela din suflet, Editura Business Print, 2011, p. 297.)

De la același autor

Ultimele din categorie