De la începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm: români și creștini ortodocși!

Cuvinte duhovnicești

De la începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm: români și creștini ortodocși!

    • tânără în costum popular cu drapelul în mână
      De la începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm: români și creștini ortodocși! / Foto: Oana Nechifor

      De la începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm: români și creștini ortodocși! / Foto: Oana Nechifor

Să nu uităm niciodată evlavia, râvna și jertfa domnitorilor, strămoșilor și părinților noștri, cu care ei au apărat de-a lungul aproape a două mii de ani, patria și această credință.

Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm, români și creștini ortodocși. Așa ne-am născut și avem datoria să păstrăm curat și deplin ce am moștenit de la străbuni, ca de la Dumnezeu. Dar noi, obște ortodoxă română, să nu uităm niciodată evlavia, râvna și jertfa domnitorilor, strămoșilor și părinților noștri, cu care ei au apărat de-a lungul aproape a două mii de ani, patria și această credință care le-au fost date drept sfântă moștenire de la Domnul nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, în Biserica Sa dreptmăritoare.

Nu vrem să stricăm liniștea nimănui în cele ale conștiinței, dar nici nu vrem a ne depărta și a părăsi moștenirea străbună în care noi simțim că stă unitatea adâncă a neamului nostru.

Pentru noi, patria și Ortodoxia sunt „grădina Raiului” dată nouă de Dumnezeu, ca să „lucrăm în ea și să o păzim” (Facerea 2, 15) cu sfințenie.

(Ne vorbește Părintele Cleopa – 3, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2004, p. 7)