Decalogul cântărețului bisericesc

Cuvântul ierarhului

Decalogul cântărețului bisericesc

  • Carte cu notație psaltică
   Carte de cult cu notație psaltică / Foto: Irina Ursachi

   Carte de cult cu notație psaltică / Foto: Irina Ursachi

Fă din cântarea ta o pregustare a muzicii cerești, pentru ca atunci când te vei întâlni cu Cel despre Care ai cântat şi pe Care L-ai cântat – Dumnezeu Cel în Treime, cu Maica Domnului, cu sfinții și cu toți îngerii Lui să primești răsplată nepieritoare.

 1. Cântă Domnului Dumnezeu din dragoste și recunoștință pentru toate cele dăruite ție, asemenea Fecioarei Maria, lui Moise, David și Zaharia, lui Simeon și Anei ori păstorilor din Betleem, care au cântat înaintea Lui.
 2. Laudă întru smerenie pe Dumnezeu și nu te mândri cu ceea ce ai primit, ci preamărește neîncetat numele Celui Ce ți-a făcut ție mult bine, cu glas lin și fără emfază.
 3. Înalță glas de rugăciune Celui Preaînalt în fiecare zi și fă pretutindeni cunoscută dreptatea și mila Lui.
 4. Psalmodiază cu inima, cu mintea și cu duhul în tot locul și în tot ceasul cu aceeași bucurie ca în noaptea Praznicului Învierii, mulțumindu-i Domnului în cântarea ta pentru mulțimea faptelor minunate cu care a binecuvântat pe poporul Său.
 5. Ancorează-ți mereu cântarea în cuvântul Sfintelor Scripturi și în învățătura Sfinților Părinți, așezând-o în duh de rugăciune și pecetluind-o cu glasul tău, ca mărturisire a credinței.
 6. Înmulțește talantul tău și învață-i cu răbdare pe cei dornici să aducă Domnului Dumnezeu cântare frumos glăsuitoare, precum odinioară Izrahia pe cei care cântau sub îndrumarea lui în templu.
 7. Fii un model demn de urmat, prin viața virtuoasă și trăirea întru Hristos, pentru toți credincioșii, ca să nu te faci prin faptele tale pricină de sminteală pentru nimeni.
 8. Răspunde cu bunăvoință și jertfelnicie celor ce te cheamă la slujbele Bisericii și nu le condiționa în vreun fel, ca să nu faci nelucrător harul cel dat ție de Dumnezeu.
 9. Oferă zilnic darul tău de imne și cântări duhovnicești sufletului deschis spre întâlnirea cu Dumnezeu și oferă, prin armonia acestora, tihna căutată de cei prezenţi la slujbele Bisericii.
 10. Fă din cântarea ta o pregustare a muzicii cerești, pentru ca atunci când te vei întâlni cu Cel despre Care ai cântat şi pe Care L-ai cântat – Dumnezeu Cel în Treime, cu Maica Domnului, cu sfinții și cu toți îngerii Lui să primești răsplată nepieritoare.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților