Dușmanul ascuns al căsniciei

Căsătorie

Dușmanul ascuns al căsniciei

    • mâini încrucișate
      Dușmanul ascuns al căsniciei / Foto: Oana Nechifor

      Dușmanul ascuns al căsniciei / Foto: Oana Nechifor

Realitatea zilelor noastre arată că majoritatea căsniciilor se destramă. Rata divorțului se apropie de 50%. Un lucru comun care duce la divorț sau separare este cicălirea dintre soți. Cicălirea îi face pe bărbați să se simtă ca niște băieței mici mustrați de mamele lor atunci când nu-și duc la bun sfârșit treburile casnice.

Căsătoria în credinţa ortodoxă este una din căile cele mai importante pentru mântuirea noastră. În căsnicie cei doi soţi se pot susţine unul pe celălalt în drumul spre mântuire; o altă cale importantă este viaţa monahală. Amândouă sunt recunoscute de Biserica Ortodoxă ca două căi importante care ne ajută în mântuirea noastră.

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în Epistola sa către Efeseni: „De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.” (Efeseni, 4,1-3)

„Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi. Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă.” (Efeseni, 5, 1-2)

Realitatea zilelor noastre arată că majoritatea căsniciilor se destramă. Rata divorţului se apropie de 50%. Un lucru comun care duce la divorţ sau separare este cicălirea dintre soţi. Elizabeth Bernstein a scris recent în Wall Street Journal despre „distrugătorii căsniciilor”. Ea punctează faptul că cicălirea este o problemă mai comună decât adulterul în privinţa unui divorţ.

Cicălirea, spune ea, îi face pe bărbaţi să se simtă ca nişte băieţei mici mustraţi de mamele lor atunci când nu-şi duc la bun sfârşit treburile casnice. Cuplurile care reuşesc să treacă peste această problemă vor avea o căsnicie fericită şi de lungă durată. În astfel de situaţii învăţăm cum să ne iubim unul pe celălalt.

Rezolvarea acestor conflicte care rezultă din cicălire este foarte importantă pentru sănătatea căsniciei. Amintiţi-vă că a-ţi iubi aproapele (şi cine poate fi mai aproape decât soţia ta) este lucrul cel mai important pentru a deveni un adevărat ucenic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Într-o căsnicie noi trebuie să ne ducem crucea unul altuia, Sfântul Nicolae de Zhicha (Serbia) scrie despre căsătorie: „Căsătoria este minunată şi este un frumos mister, unul din cele mai frumoase mistere ale lui Dumnezeu.” 

Rugăciunea zilnică a celor doi soţi ajută mult în dezvoltarea unei căsnicii durabile care Îl are pe Hristos în mijlocul ei. O căsnicie curată şi nobilă, în frica lui Dumnezeu este într-adevăr un vas al Duhului Sfânt.

Traducere și adaptare:
Sursa: