Care sunt datoriile copiilor faţă de părinţii lor?

Care sunt datoriile copiilor faţă de părinţii lor, după învăţătura Sfintei Scripturi?

Care sunt datoriile copiilor faţă de părinţii lor, după învăţătura Sfintei Scripturi?

Principalele datorii ale copiilor sunt:

- să păzească legea lui Dumnezeu (Deuteronom 30, 2; Pilde 28, 7);

- să se teamă de Dumnezeu (Deuteronom 31,12-13; Psalmul 33, 11);

- să se teamă de părinţi şi să-i cinstească (Ieşirea 20, 12; Levitic 19, 3; Deuteronom 5, 16; Matei 15, 4; 19, 19; Marcu 7. 10: 10. 19: Luca 18, 20; Efeseni 6, 2 etc);

- să se supună părinţilor (Psalmul 7, 1-3; Efeseni 6. 1);

- să asculte învăţătura părinţilor (Pilde 1, 8; 3, 4; 4, 1; 20, 21; 5, 1-2; 6. 20-21 etc);

- să îngrijească pe părinţii lor (Facere 45, 9-12; 47, 11-13; I Regi 22, 3-4; I Timotei 5, 4 etc);

- să cinstească pe bătrâni (Levitic 19, 32; Pilde 23. 22; I Petru 5, 5).

„Copiii ascultători veselesc inima părinţilor” (Pilde 10, 1-15; 23, 15, 24-25; 27, 11 etc); copiii ascultători vor fi binecuvântaţi (Ieşire 20, 12; Deuteronom 5, 16; Ieremia 35, 18-19; Pilde 3, 1-4; Efeseni 6, 1-2 etc).

(Ilie Cleopa, Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 53)

De la același autor

Ultimele din categorie