Este în firea minţii mânia împotriva patimilor

Cel ce vrea să ajungă la mânia cea firească taie toate voile sale, până când întăreşte în sine voia cea după fire a minţii.

Este în firea minţii mânia împotriva patimilor. Căci dacă nu se mânie omul împotriva tuturor celor semănate de vrăjmaşul într-însul, nu va vedea nici curăţie întru sine. Când a aflat Iov lucrul acesta, a blestemat pe vrăjmaşii săi, zicând: Necinstiţilor şi defăimaţilor, lipsiţi de tot binele, nu v-am socotit vrednici nici de câinii turmelor mele (Iov 30, 1-2). Iar cel ce vrea să ajungă la mânia cea firească taie toate voile sale, până când întăreşte în sine voia cea după fire a minţii.

(Cuviosul Isaia Pustnicul, Despre păzirea minții,, în Filocalie, vol. I, p. 396)

 

Citește alte articole despre: minte, Patimi, mânie, patimă, vrăjmaș, sine, Iov, defaimati, necinstiti, turmă, voie

Ultimele din categorie