Pricina păcatelor este slava deșartă

Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul!

Pricina a tot păcatul este slava deşartă şi plăcerea. Cel ce nu le urăşte pe acestea nu va dezrădăcina patima. Rădăcina tuturor relelor s-a zis că este iubirea de argint. Dar şi aceasta e vădit că se susţine prin acelea. [... ]

Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.

(Sfântul Marcu Ascetul, Filocalia, vol.I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, pp. 297-299)

De la același autor

Ultimele din categorie