Pricina păcatelor este slava deșartă

Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul!

Pricina a tot păcatul este slava deșartă și plăcerea. Cel ce nu le urăște pe acestea nu va dezrădăcina patima. Rădăcina tuturor relelor s-a zis că este iubirea de argint. Dar și aceasta e vădit că se susține prin acelea. [...]

Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.

(Sfântul Marcu AscetulFilocalia, vol.I, Ed. Harisma, București, 1993, pp. 297-299)

De la același autor

Ultimele din categorie