Fiul cel mare este întotdeauna cu tatăl

Comentarii patristice

Fiul cel mare este întotdeauna cu tatăl

    • Fiul cel mare este întotdeauna cu tatăl
      Fiul cel mare este întotdeauna cu tatăl

      Fiul cel mare este întotdeauna cu tatăl

Tatăl este împreună cu fiul său în persoana lui Abel, Enoh, Sem, Avraam, Isaac, Iacov, Moise și a tuturor oamenilor sfinți din care se trage seminția evreiască a lui Hristos

Tatăl vine afară și-i spune: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine (Lc 15, 31). Cum este el împreună cu fiul său? Este împreună cu fiul său în persoana lui Abel, Enoh, Sem, Avraam, Isaac, Iacov, Moise și a tuturor oamenilor sfinți din care se trage seminția evreiască a lui Hristos, citită în Evanghelie, zicând: Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov (Mt. 1, 2)și așa mai departe.

(Petru Hrisologul, Predica 5, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)