(Foto) Casa și staulul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul – Urgup, Turcia

Locuri de pelerinaj

(Foto) Casa și staulul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul – Urgup, Turcia

Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azovului, Sfântul Ioan Rusul a fost vândut unui ofiţer superior turc, care era eparh în Procopie (actualul Ürgüp (Urgup) - Capadocia - Turcia), Asia Mică, aproape de Cezareea Capadociei. Rânduit să îngrijească de vite, fericitul Ioan îşi întindea într-un colţ al staulului trupul obosit, mulţumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, Cel ce a primit a se naşte într-o iesle săracă, lângă Betleem.