(Foto) Frescele bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Borzeşti, Bacău

Iconografie

(Foto) Frescele bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Borzeşti, Bacău

„La Borzești se realizează cel mai frumos ansamblu de pictură religioasă modernă pe care eu îl cunosc în toată Europa Răsăriteană. Am spus demult că Grigore Popescu este cel mai hărăzit artist (în acest domeniu), nu-mi puteam însă închipui că va da ceea ce a dat.” (Acad. Răzvan Theodorescu, „Curierul Național”, Joi, 18 martie 2004, p. 8)