Icoanele care se pictează pe catapeteasmă

Iconografie

Icoanele care se pictează pe catapeteasmă

  • catapeteasmă
   Catapeteasma bisericii Mănăstirii Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Catapeteasma bisericii Mănăstirii Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • catapeteasmă
   Icoanele care se pictează pe catapeteasmă / Foto: Oana Nechifor

   Icoanele care se pictează pe catapeteasmă / Foto: Oana Nechifor

  • catapeteasmă
   Icoanele care se pictează pe catapeteasmă / Foto: Bogdan Zamfirescu

   Icoanele care se pictează pe catapeteasmă / Foto: Bogdan Zamfirescu

  • catapeteasmă
   Icoanele care se pictează pe catapeteasmă / Foto: Oana Nechifor

   Icoanele care se pictează pe catapeteasmă / Foto: Oana Nechifor

În forma consacrată din secolul al XVI-lea încoace, iconostasul are maximum cinci rânduri sau registre de icoane.

Iconostasul, numit și catapeteasmă sau tâmplă, este peretele ce separă altarul de naos. Pe acest „perete” se regăsesc icoane ce amintesc de istoria mântuirii omului.

În forma consacrată din secolul al XVI-lea încoace, iconostasul are maximum cinci rânduri sau registre de icoane (de jos în sus):

1. Rândul întâi simbolizează Biserica luptătoare, comunitatea creștinilor de pe pământ, și este alcătuit din:

a. Icoanele Împărătești: Iisus Hristos și Maica Domnului cu Pruncul

b. Sfintele Uși: Buna Vestire și/ sau cei patru Evangheliști (uneori, apar pictați Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur ținând în mână Liturghiile scrise de ei)

c. Ușile diaconești (laterale): Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sau Sfinții Diaconi Ștefan și Laurențiu (uneori, pe ușa dinspre sud mai apar Sfântul Dismas - tâlharul cel bun, iar pe cea dinspre nord apare Sfântul Diacon Filip)

d. Icoana hramului bisericii (icoana din partea sudică) și Icoana Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Nicolae (în partea nordică)

2. Rândul al doilea este alcătuit din icoanele praznicelor împărătești, având în centru icoana Cinei de Taină sau Sfânta Mahramă a Domnului, după cum urmează:

a. Nașterea Maicii Domnului

b. Intrarea Maicii Domnului în Biserică

c. Buna Vestire

d. Nașterea Domnului

e. Întâmpinarea Domnului

f. Botezul Domnului

- în centru: Cina cea de Taină sau Sfânta Mahramă

g. Schimbarea la Față a Mântuitorului

h. Intrarea în Ierusalim

i. Învierea Domnului

j. Înălțarea Domnului

k. Pogorârea Sfântului Duh

l. Adormirea Maicii Domnului

3. Rândul al treilea este alcătuit din icoanele celor doisprezece Apostoli, având în mijloc icoana Deisis sau Sfânta Treime, după cum urmează:

a. Sfântul Apostol Toma

b. Sfântul Apostol Simeon

c. Sfântul Apostol Andrei

d. Sfântul Apostol Marcu

e. Sfântul Apostol Ioan

f. Sfântul Apostol Petru

- în centru: Icoana Deisis

g. Sfântul Apostol Pavel

h. Sfântul Apostol Matei

i. Sfântul Apostol Luca

j. Sfântul Apostol Iacob

k. Sfântul Apostol Bartolomeu

l. Sfântul Apostol Filip

Uneori, pe acest rând pot apărea sfinți episcopi, monahi sau mucenici, acest rând simbolizând roadele Întrupării și ale Cinzecimii.

4. Rândul al patrulea este alcătuit din icoanele a doisprezece proroci (mari și mici) ai Vechiului Testament, având în mijloc icoana Maicii Domnului cu Pruncul (Oranta), după cum urmează:

a. Sfântul Proroc Avacum

b. Sfântul Proroc Naum

c. Sfântul Proroc Iezechiel

d. Sfântul Proroc Isaia

e. Sfântul Proroc Moise

f. Sfântul Proroc David

- în centru: Icoana Maicii Domnului Oranta

g. Sfântul Proroc Solomon

h. Sfântul Proroc Aaron

i. Sfântul Proroc Ieremia

j. Sfântul Proroc Daniel

k. Sfântul Proroc Iona

l. Sfântul Proroc Zaharia

5. Rândul al cincilea (apare mai rar) este alcătuit din icoanele a doisprezece patriarhi din Vechiul Testament, având în centru icoana Sfântei Treimi la stejarul din Mamvri, după cum urmează:

a. Avraam

b. Iosif

c. Levi

d. Isaac

e. Melchisedec

f. Adam

- în centru: Icoana Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri

g. Abel

h. Noe

i. Iov

j. Veniamin

k. Asir

l. Iacov

6. Sus, deasupra iconostasului, centrat, se află Sfânta Cruce a Domnului, având de-a dreapta și de-a stânga pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Evanghelistul.