Iisus Hristos, pictat ca Înger de mare sfat

Iconografie

Iisus Hristos, pictat ca Înger de mare sfat

    • Iisus Hristos, pictat ca Înger de mare sfat
      Foto: Ștefan Cojocariu

      Foto: Ștefan Cojocariu

„Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.” (Isaia 9, 5)

O reprezentare mai puțin întâlnită a Mântuitorului Iisus Hristos este aceea în care este înfățișat sub chipul unui tânăr înaripat, icoană ce poartă denumirea de „Iisus Hristos – Înger de mare sfat”. În realizarea acestei icoane, pictorii s-au inspirat din cartea prorocului Isaia care, în cuvinte puține, descrie personalitatea complexă a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie”. (Isaia 9,  5).

Această icoană ni-L prezintă pe Iisus - nu ca unul ce ar fi luat ceva din natura îngerilor, ci în sensul de trimis al Tatălui, spre a aduce întregului neam omenesc mesajul de mântuire și de reconfirmare a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Căci însuși cuvântul înger din limba greacă înseamnă trimis, mesager, sol. În rest, și în această icoană întâlnim elementele specifice tuturor reprezentărilor Mântuitorului. Cu mâna dreaptă, Hristos binecuvintează, în mâna stângă ține sulul de hârtie, ca simbol al Evangheliei, iar în jurul capului are aureola cruciformă cu inscripția „ὁ ὤν” și numele Său, scris cu litere grecești „IC XC”.