IPS Antonie Plămădeală împreună cu Patriarhul Teoctist