Iubirea, semn distinctiv al ucenicilor lui Hristos

Cuvinte duhovnicești

Iubirea, semn distinctiv al ucenicilor lui Hristos

    • Iubirea, semn distinctiv al ucenicilor lui Hristos
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Pentru ea mucenicii și-au vărsat sângele ca să nu piardă pe Hristos.

În nicio altă virtute sau plinire unei porunci a Domnului nu poate fi cunoscut cineva ca ucenic al Domnului, fiindcă El zice: „Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă vă iubiți unii pe alții” (Ioan 13, 35). Căci pentru ea S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi (Ioan 1, 14); pentru ea făcându-Se om a răbdat de bunăvoie Patimile cele făcătoare de viață, ca pe făptura Lui cea plăsmuită de El, adică pe om, să o elibereze din legăturile iadului și, luând-o pe umeri, să o înalțe la Ceruri.

Pentru ea au alergat Apostolii acea alergare fără odihnă și, pescuind în toată lumea locuită cu cârligul și năvodul cuvântului, au scos din adâncul idolatriei și au mântuit-o ducând-o la limanul Înpărăției Cerurilor. Pentru ea mucenicii și-au vărsat sângele ca să nu piardă pe Hristos.

(Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, p. 26)

Citește despre: