Katholikonul Mănăstirii Caracalu

Locuri de pelerinaj

Katholikonul Mănăstirii Caracalu

  • Katholikonul Mănăstirii Caracalu
   Foto: pr. Silviu Cluci

   Foto: pr. Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Caracalu
   Foto: pr. Silviu Cluci

   Foto: pr. Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Caracalu
   Foto: pr. Silviu Cluci

   Foto: pr. Silviu Cluci

Biserica centrală a Mănăstirii Caracalu este închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi a fost construită între anii 1548-1563.

În timpul egumenului Nicodim au fost adăugate clopotniţa (1710) şi pridvorul (1714), cu cheltuiala ieromonahului Gherasim. În clopotniţă se află Paraclisul Sfinţilor Pantelimon şi Gheorghe.

Uşile de lemn de la intrarea în naos au fost realizate în anul 1592. Pardoseala de marmură a bisericii, realizată în anul 1859, este lucrarea meşterului Dimitrie Mavromari.

În naos, pe catapeteasma sculptată este aşezată spre închinare o icoană a celor 12 Apostoli, realizată de cunoscutul iconar Dionisie din Furna, în anul 1722. De asemenea, în iconostasul din partea stângă este aşezată o mică icoană a Maicii Domnului, cunoscută ca făcătoare de minuni.