Ansamblul clădirilor Mănăstirii Caracalu

Locuri de pelerinaj

Ansamblul clădirilor Mănăstirii Caracalu

  • Ansamblul clădirilor Mănăstirii Caracalu
   Ansamblul clădirilor Mănăstirii Caracalu / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Ansamblul clădirilor Mănăstirii Caracalu / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • curtea Mănăstirii Caracalu
   Curtea Mănăstirii Caracalu / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Curtea Mănăstirii Caracalu / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Paraclisul Sfinților Teodori
   Paraclisul Sfinților Teodori / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Paraclisul Sfinților Teodori / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • cișmea Mănăstirea Caracalu
   Cișmeaua acoperită cu o boltă (1801), care este folosită ca agheasmatar la hramuri / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Cișmeaua acoperită cu o boltă (1801), care este folosită ca agheasmatar la hramuri / Foto: Pr. Silviu Cluci

De cum te apropii de Mănăstirea Caracalu, te uimeşte frumuseţea locului. Sub straja măreţului Athon, înconjurată de grădini şi livezi, mănăstirea se arată precum o cetate cu turn de apărare.

Intrarea în mănăstire se află în partea de apus a mănăstirii, la baza turnului de apărare. Turnul are o înălţime de 28 m, iar la etajul al cincilea al lui se află Paraclisul Sfintei Ana.

Un mic coridor conduce spre curtea mănăstirii, în centrul căreia se află katholikonul. Sentimentul de claustrare pricinuit de îngustimea curţii este repede alungat de frumuseţea nenumăratelor balcoane de lemn şi a formelor arhitectonice.

În incinta mănăstirii se află cinci paraclise: al Sfântului Ioan cel Milostiv, al Sfântului Ioasaf, al Cuviosului Mucenic Ghedeon, al Bunei Vestiri şi al Adormirii Maicii Domnului.

Vechea trapeză a fost construită şi pictată în 1687, iar cea de astăzi (1876) este inclusă în corpul de miazăzi. Biblioteca se află la parterul corpului de răsărit.

În partea de apus a mănăstirii se află cimitirul şi paraclisul închinat Tuturor Sfinţilor (1768), precum şi kathisma Sfintei Paraschevi. Dinaintea intrării în mănăstire se află Paraclisul Sfinţilor Teodori şi o cişmea acoperită cu o boltă (1801), care este folosită ca agheasmatar la hramuri.

Mănăstirea are 17 chilii, dintre care trei sunt în Karyes, iar celelalte sunt împrăştiate în pădurea din jurul mănăstirii. Dintre acestea, doar patru mai sunt locuite astăzi.

Metoacele Mănăstirii Caracalu sunt răspândite în diferite locuri din Grecia.

(Foto) Mănăstirea Caracalu din Muntele Athos – ctitorie a domnitorului Petru Rareş