Biserica „Sfântul Dimitrie” din Tesalonic – scene din viaţa sfântului ocrotitor

Biserica „Sfântul Dimitrie” din Tesalonic este renumită pentru cele șase panouri de mozaic, executate între secolele VI-IX d. Hr., ca mulţumire adusă Sfântului Ocrotitor al Tesalonicului de către credincioşi.

În spate, pe îngusta latură apuseană a navei sudi­ce, este înfăţişat Sfântul Dumitru în faţa chivoriului, cu mâinile ridicate în stare de rugăciune. În dreapta, o femeie aduce mucenicului un copil pe care îl ţine de umeri, iar copilul îşi întinde mâinile spre sfânt. Este un mozaic minunat din sec. al VI-lea. (Foto 1)

Pe coloana cu baza pătrată din partea sudică a Bisericii „Sfântul Dimitrie” din Tesalonic, adică în dreapta Sfântului Altar, se află mozaicul care îi înfăţişează pe cti­tori, unul dintre ei fiind cleric, iar celălalt un conducător politic. Dedesubt apare inscripţia: „Priveşti ctitorii preaslăvitului locaş de-o parte şi de alta a Mucenicului Dumitru, cel care alungă mulţimea feroce a stolurilor barbare şi izbăveşte cetatea”. Ctitorii sunt Leon şi Arhiepiscopul Tesalonicului Ioan, în timpul cărora a fost restaurată biserica, în urma distrugeri­lor cauzate de incendiul din sec. al VII-lea. (Foto 2)

Alături de mormântul din marmură al lui Luca Spandu­nis din Biserica „Sfântul Dimitrie” din Tesalonic, se află un mozaic reprezentându-l pe Sfântul Dumitru în mijlo­cul a patru clerici care ţin în mână evanghelii. Faţa sfântului şi a clericilor care sunt imediat lângă el, precum şi partea de jos a întregului mozaic au fost deteriorate. Mozaicul este datat între sec. V-VII. (Foto 3)

Mai apoi, în partea din spate a coloanei cu baza pătrată din stânga Sfântului Altar există un mozaic care îl înfăţişează pe Sfântul Dumitru în poziţie de rugăciune. Partea de jos a feţei şi cea de sus a trupului au fost deteriorate. Jos se află inscripţia: „Ca să se facă rugăciune pentru cel căruia Dumnezeu îi cunoaşte numele”. (Foto 4)

De asemenea, în spatele zidului în care se află mormântul lui Luca Spandunis există un mozaic ce înfăţişează un înger al Dom­nului încadrat într-un cer multicolor, trâmbiţând şi privind spre Sfântul Dumitru, care stă în picioare şi poartă o hlamidă de consul. Lângă Sfântul Dimitrie se distinge un peisaj muntos şi mai sus, spre dreapta, se văd aripile altor îngeri. (Foto 5)

În fine, un alt mozaic îl înfăţişează pe Sfântul Dumitru cu mâna dreaptă pe umărul unui cleric, probabil diaconul bisericii, şi cu mâna stângă în poziţie de rugăciune. Inscripţia din partea inferioară a mozaicului menţionează în mod caracteristic: „Preafericite Mucenice al lui Hristos, cel ce iubeşti cetatea ta, poartă de grijă atât cetăţenilor ei, cât şi străinilor”. Această scenă se află pe coloana cu bază pătrată din dreap­ta Sfântului Altar. (Foto 6)

(Protopresbiter Gheorghios Theodoris, Sfântul Dumitru, ocrotitorul Tesalonicului. Ghid pentru închinători, Tesalonic, p. 42)

Ultimele din categorie