Tezaurul Mănăstirii Marea Lavră

În partea de răsărit a Mănăstirii Marea Lavră se află eclesiarhia, locul în care se păstrează obiecte de cult importante din punct de vedere cultic, patrimonial şi ştiinţific.

Printre nepreţuitele comori ce se află în schevofilachionul mănăstirii se numără: Evanghelia din pergament a lui Nichifor Fokas, a cărei îmbrăcăminte este ferecată cu pietre preţioase şi a cărei greutate este de 14 ocale, coroana şi sacosul lui, precum şi o icoană în mozaic a Sfântului Ioan Teologul; cârja arhierească a Patriarhului Dionisie al III-lea, precum şi epitrahilul său pe care sunt reprezentate cele 24 de icoase şi condace ale Acatistului Bunei Vestiri; o Evanghelie rusească (50 x 72 cm) ce cântăreşte peste 40 kg, dăruită de ţarina Elisabeta Petrovna, fiica lui Petru cel Mare; un chivot de email, pentru tămâie, dăruit de voievodul Matei Basarab (1644); un chivot mic, în filigran, în formă de cap de şarpe, în care se află limba uscată a unei aspide (un fel de viperă), cu care se face „apa aspidei”, care este folosită ca antidot împotriva muşcăturilor de şarpe.

Tot aici se păstrează aproximativ 2000 de icoane, dintre care multe aparţin epocii bizantine (înainte de 1500). Foarte bogată este colecţia de icoane din secolul al XVI-lea. Aceasta s-a datorat închinovierii în mănăstire în acea vreme a monahului Teofan Cretanul şi a fiilor lui, Simeon şi Neofit. Multe sunt, de asemenea, icoanele ce aparţin secolelor XVII-XIX.

De la același autor

Ultimele din categorie