(Foto) Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca   

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este unul dintre cele mai importante monumente de artă românească. Construită în stil neobizantin, cu elemente româneşti, între anii 1923-1933, din iniţiativa şi sub supravegherea vrednicului de pomenire Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936), acestei catedrale i s-a acordat, încă de la început, o importanţă naţională, ea fiind primul edificiu monumental în stil românesc după Marea Unire de pe 1 decembrie 1918. Măreţul iconostas al catedralei, îmbrăcat în foiţă de argint, a fost sculptat şi decorat cu motive brâncoveneşti de sculptorul Moise Şchiopu, după proiectul pictorului George Russu.

Ultimele din categoria Locuri sfinte

Citește și