Nimeni neispitit nu va putea merge în Împărăția Cerurilor