Numai Dumnezeu cunoaște inima omului

Cuvinte duhovnicești

Numai Dumnezeu cunoaște inima omului

    • Numai Dumnezeu cunoaște inima omului
      Numai Dumnezeu cunoaște inima omului

      Numai Dumnezeu cunoaște inima omului

Nu-i destul să-L cinstești pe Dumnezeu cu buzele, ci trebuie să-L cinstești și cu inima. Asta este dreptatea cea lăuntrică, mai mare ca dreptatea cărturarilor și a fariseilor.

Domnul Hristos a spus cuvântul pe care-l scrie Marcu, anume: „Nu oricine care zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Celui Care M-a trimis”.

Deci nu-i destul să zici „Doamne, Doamne”, ci trebuie să împlinești voia lui Dumnezeu. Nu-i destul să-L cinstești pe Dumnezeu cu buzele, ci trebuie să-L cinstești și cu inima. Asta este dreptatea cea lăuntrică, mai mare ca dreptatea cărturarilor și a fariseilor: „Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că spălați partea din afară a paharului și a blidului (deci vă interesați de lucrurile care se văd), iar cele dinlăuntru sunt necurate (deci nu vă interesați de așezarea inimii, de ceea ce vede Dumnezeu)”. Și vine cu corectivul: „Fariseule orb, spală mai întâi partea dinlăuntru a paharului și a blidului și toate celelalte sunt curate”.

(Arhimandritul Teofil PărăianCuvinte către tineri, Editura Omniscop, Craiova, 1998, p. 39)