O carte de colecție prin conținut și perspectivă istorică

Dincolo de efortul autorilor volumului de a limpezi o perioadă extrem de tulbure a interacțiunii comunism-Biserică Ortodoxă din România, cartea este și un bun manual de cunoaștere a profilului parvenitului eclesial, care își trădează dintâi biserica sa (unită) și odată intrat în rândurile preoțimii ortodoxe aplică același linșaj cu sprijin securistic în noua sa unitate de cult. O lecție bună despre cum din același aluat de prescură se pot naște și sfinții mărturisitori și lașii delatori.

Am descoperit printre cărțile cuprinse în Donația Părintelui Mircea Păcurariu către Biblioteca Mitropoliei Ardealului – parte integrată a Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” – un volum care mi-a reaprins interesul pentru unul din Arhiereii mărturisitori ai Bisericii: Gheorghe Enache, Adrian Nicolae Petcu, Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei (Ed. Partener, Galați, 2009, 167 pg.).

O să-mi spuneți că e o apariție de prea de mult deja. Iar eu am să vă spun că devine tot mai actuală. O întreagă arhivă, răscolită cu tâlc de cei doi autori, astăzi nume recunoscute în cercetarea istoriografică a Arhivelor Securității, ne ridică din colbul uitării efigia unui Episcop răstignit pe interesele democrației comuniste, dar și al lașității celor din jurul său. Nu e vorba aici numai de Episcopul Nicolae Popovici. Ci de Ortodoxia administrativă, de colportorii intereselor comuniste în corpusul Bisericii.

Veți citi despre activitatea Nicolae Popovici până în 1945 (pp. 7-13), despre politica față de culte a comuniștilor români între 1944-1948 și rolul episcopului Nicolae Popovici (pp. 14-24), despre demersurile de supraviețuire morală a unui episcop-luptător (pp. 25-43), despre cronica unei pensionări anunțate: activitatea episcopului Nicolae Popovici în anul 1950 (pp. 44-77) și despre anii săi de exil (pp. 78- 106). Un aspect important îl reprezintă Bibliografia (pp. 107-109) și Anexa documentară (pp. 110- 159) cu documente și fotografii inedite.

Dincolo de efortul autorilor volumului de a limpezi o perioadă extrem de tulbure a interacțiunii comunism-Biserică Ortodoxă din România, cartea este și un bun manual de cunoaștere a profilului parvenitului eclesial, care își trădează dintâi biserica sa (unită) și odată intrat în rândurile preoțimii ortodoxe aplică același linșaj cu sprijin securistic în noua sa unitate de cult. O lecție bună despre cum din același aluat de prescură se pot naște și sfinții mărturisitori și lașii delatori.

 

Sursa: tribuna.ro

De la același autor

Ultimele din categorie