O fericită reeditare a Fericitului Augustin

O Bucurie de carte! O alcătuire fundamentată nu doar pe modul savant al scriiturii Sfântului Augustin ci și pe intuiția alcătuitorului ediției prezente de a îngădui cititorului român să înțeleagă construcția operei augustiniene în dubla sa dimensiune de mistică a cunoașterii și asceză a acțiunii pastorale. 

În traducerea și îngrijirea lui Lucian Pricop a apărut volumul Sfântul Augustin, Despre Facerea lumii și despre Timp (Editura Cartex, București, 2021, 116 pg.). Ce are special această ediție? O introducere a Papei Pius al XI-lea  și o postfață a lui Nicolae Iorga. Prelevând ca dintr-un sit arheologic un tezaur, editorul – traducător preia  din Confesiunile lui Augustin Cartea a XI-a – Despre Facerea lumii și despre Timp, oferindu-ne o nouă așezare în limba română a acestui inegalabil text augustinian.

Lecție de limbă și literatură a veacului pe care, vai, mulți îl cred trecut în întuneric. Pentru cei care iubesc logica argumentării, cultura dialogului și a cunoașterii este un banchet de provocări. Un text distins pus la îndemâna noastră între alte două documente de cultură. Primul este Enciclica AD SALUTEM HUMANI a Papei Pius al XI-lea cu prilejul celui de-al cinsprezecelea centenar de la moartea Sfântului Augustin (20 aprilie 1930) unul dintre cele mai sintetice tratate de patrologie în care Fericitul Augustin este prezentat în contextul unei redinamizări a descoperirii patrologiei ca știință a pastoralei, dezvoltată în laboratoare de lectură ale teologiei academice, dar vie prin aplicabilitate imediată. Această capilaritate duhovnicească este remarcată și încurajată de documentul prezentat drept prefață a ediției (pp. 9-30). Postfața preia capitolul dedicat personalității Sfântului Augustin de către Nicolae Iorga în volumul Cărți reprezentative în viața omenirii  (Editura Casa Școalelor, 1916 și reeditat în 1991 la Editura Enciclopedică) (pp. 95-116).

O alcătuire fundamentată nu doar pe modul savant al scriiturii Sfântului Augustin ci și pe intuiția alcătuitorului ediției prezente de a îngădui cititorului român să înțeleagă construcția operei augustiniene în dubla sa dimensiune de mistică a cunoașterii și asceză a acțiunii pastorale. O Bucurie de carte!

Sursă și foto: tribuna.ro

De la același autor

Ultimele din categorie