Cele trei lucruri care nu lasă inima să câștige virtuți

Mai rea ca toate e uitarea, fiindcă ea ruinează tot ce zideşte omul.

Trei lucruri nu îngăduie faptelor bune să se împrietenească cu inima: robirea, lenevia şi uitarea ‒ însă mai rea ca toate e uitarea, fiindcă ea ruinează tot ce zideşte omul. Ea e potrivnică luării-aminte, la fel cum este apa pentru foc. Din neluarea-aminte la sine vine negrija, din negrijă vin dispreţul şi trândăvia, iar din acestea ‒ pofta: şi mai departe, omul se întoarce iarăşi îndărăt.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 165-166)

Ultimele din categorie