Rugăciunea cu lacrimi și milostivirea lui Dumnezeu

Să plângem înaintea bunătății lui Dumnezeu cu toată osteneala noastră, până ce va face cu noi mila Sa!

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând:

– Ce voi face păcatelor mele?

I-a zis lui bătrânul:

– Cel ce voiește să se izbăvească de păcate, prin plâns se izbăvește și cel ce voiește să agonisească fapte bune, prin plâns le agonisește. Căci plânsul este calea pe care ne-a dat-o nouă Scriptura și părinții noștri zicând: plângeți, că altă cale nu este decât aceasta! (...)

Un frate l-a întrebat de avva Pimen:

– Ce voi face ispitelor acestora ce mă tulbură?

I-a zis lui bătrânul:

– Să plângem înaintea bunătății lui Dumnezeu cu toată osteneala noastră, până ce va face cu noi mila Sa!

(Patericul, ediția a IV-a, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 197)

Ultimele din categorie