Sfătuirea dă roade numai pentru cei care o pun în practică

De va asculta cineva şi nu va face, să nu-i mai spui nimic.

Mare răsplată vei primi de va fi mântuit prin tine alt suflet! Celor care au râvnă să asculte grăieşte-le ceea ce le e de folos ‒ însă de va asculta cineva şi nu va face, să nu-i mai spui nimic, că Domnul zice: „Nu daţi cele sfinte câinilor; nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor” (Matei 7, 6). „Câini” şi „porci” îi numeşte aici Hristos pe cei ce duc viaţă înrăutăţită, iar mărgăritarele cele cinstite sunt cuvintele lui Dumnezeu, care trebuie încredinţate doar celor vrednici. Fericit sufletul care aude cuvintele scrise în Cărţile Sfinte, şi le face! Dau mărturie oricărui om ce aude cuvintele acestea şi le face că numele lui va fi scris în cartea vieţii, şi va fi aşezat în cinul drepţilor.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 121-122)

Ultimele din categorie