Păzește-ți ochii și mintea!

Cuvinte duhovnicești

Păzește-ți ochii și mintea!

    • Păzește-ți ochii și mintea!
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Fii atent, nu arăta caldeilor vistieriile casei tale (IV Regi 20, 12-18), căci altfel te vor lua în robie și te vor duce la Nabucodonosor, împăratul Babilonului (IV Regi 24, 13), adică nu te lăuda singur: căci prin aceasta le vei arăta diavolilor vistieriile tale duhovnicești și ei te vor lua în robie.

Împotriva patimii desfrâului păzește-ochii și nu mânca mult. Dobândește smerenia, care destramă toate cursele vrăjmașului. Nu ceda în fața vrăjmașului și roagă-te neîncetat, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, izbăvește-mă de patimile cele rușinoase!” și Dumnezeu te va milui. Se întâmplă ca omul să fie ispitit de pofta sa din pricina nepăsării față de sine, din pricină că îngăduie inimii sale să cugete la cele făcute înainte sau la alte lucruri de acest fel. Dacă îi îngăduie minții să cugete la acestea, lupta va spori până la cădere, chiar dacă trupul lui nu se află în acord cu gândurile. Un astfel de om își aprinde singur focul în trupul său.

Trezește-te, dar, și păzește-te cu atenție de amintirile cele rele ca să nu fii atras de gândurile pătimașe, să te depărtezi de întâlniri și discuții și de orice prilej spre păcat, temându-te ca nu cumva singur să aprinzi în tine focul. Cu acestea să deprinzi toate rânduielile vieții tale. Iubește smerenia și lacrimile și ostenește-te în toate să tai voia ta. Nu te slăbănogi cu discuțiile, căci ele nu îți îngăduie să izbândești în cele ale lui Dumnezeu. Înfrânează cu putere organele simțurilor tale: vederea, auzul, mirosul, gustul și pipăitul, și vei izbândi cu harul lui Hristos. Fii atent, nu arăta caldeilor vistieriile casei tale (IV Regi 20, 12-18), căci altfel te vor lua în robie și te vor duce la Nabucodonosor, împăratul Babilonului (IV Regi 24, 13), adică nu te lăuda singur: căci prin aceasta le vei arăta diavolilor vistieriile tale duhovnicești și ei te vor lua în robie. Aleargă la Iisus ca să-L dobândești pe El. Dacă voiești să izbândești, ostenește-te.

(Sfinții Varsanufie și Ioan, Despre rugăciune și trezvie în învățăturile Sfinților Părinți, Editura Egumenița, Galați, pp. 455-456)