Picătura de Carte | Îndrumătorul Bisericesc pe anul de la Hristos 2023

Prezentare de carte

Picătura de Carte | Îndrumătorul Bisericesc pe anul de la Hristos 2023

    • Picătura de Carte | Îndrumătorul Bisericesc pe anul de la Hristos 2023
      Picătura de Carte | Îndrumătorul Bisericesc pe anul de la Hristos 2023

      Picătura de Carte | Îndrumătorul Bisericesc pe anul de la Hristos 2023

Alcătuit pentru a informa și reconfirma adevărurile de credință și dinamica pastorală a Bisericii, Îndrumătorul Bisericesc de la Sibiu leagă generația de astăzi a slujitorilor Bisericii și culturii pastorale creștine cu cei de demult, mulți evocați de-acum în paginile acestei binevenite publicații.

Cu ceva timp în urmă a ieșit de sub tipar al 171-lea Îndrumător Bisericesc al Mitropoliei Ardealului (Editura Andreiana, Sibiu, 2023, 480 pagini). O să spuneți că este o lectură de „uz intern” și în parte voi fi de acord, dar multe din materialele prezente în volum – calendar, structura administrativă a Patriarhiei Române, Cronica Bisericească (cuprinzând Agenda slujirii IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului și Arhiepiscopul Sibiului, rânduieli tipiconale, Șematismul Mitropoliei noastre) – sunt informații care vizează informația publică în sensul cel mai larg al cuvântului. Desigur că în acest an cuprinsul teologic ca atare este dedicat Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice precum și Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești – reperele cercetării teologice românești în Ortodoxia de azi.

Din secțiunea dedicată anului omagial și a celui comemorativ 2023 reținem apariția următoarelor studii: Dr. Laurențiu Streza, Liturghierul lui Macarie – 515 ani de la apariție (pp. 129-132), Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula, Pastorația persoanelor vârstnice – nevoi și direcții în pedagogia socială a intervenției pastorale (pp. 133-142); Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Grăjdian, Cântarea Bisericii „precum în cer, așa și pe pământ” (pp. 143-150); Conf. Univ. Dr. Constanța Cristescu, Cântările Sfintei Liturghii transcrise după notația lui Dimitrie Cunțan în notația uniformizată paralelă (pp. 151-197); Pr. Prof. Univ. Domin Adam, Noutăți ale cântării de strană din Ardeal (pp. 198-217); Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin Dobre, Școala de cântăreți de la Sibiu (1927-1948); Pr. Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, Muzica bisericească din vestul țării din perspectiva unor declarații și mărturii ale câtorva personalități muzicale marcante (pp. 228-239); Pr. Lect. Univ. Dr. Zaharia Matei, Anton Pann și muzica bisericească românească. Contribuții la dezvoltarea repertoriului muzical de strană (pp. 240-270); Pr. Dr. Teodor-Ionuț Ploscaru, Muzicologul George Breazul și preocupările sale în muzica bisericească și folclorul românesc (pp. 271- 281); Pr. Drd. Bogdan Laurențiu Avram, Părintele Anatolie Scurtu – profesor și duhovnic al Școlii de cântăreți bisericești „Dimitrie Cunțan” din Sibiu (1941-1952) (pp.282-301).

Din secțiunea Varia a Îndrumătorului reținem următoarele titluri: PS Visarion, Episcopul Tulcii: Biserica, școala și familia, pietre de temelie ale neamului – o cuvântare inedită a episcopului Ioan Mețianu (pp. 302-311); Pr. Prof. Univ. Dr. Florin Dobrei, Din anii de formare a unui dascăl de altădată: Teodor Botiș (1873-1940), (pp.312- 329); Pr. Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma, Universul toxicomaniei și misiunea Bisericii (pp. 330-346); Lect. Univ. Dr. Dragoș Boicu, În căutarea țapului ispășitor sau despre eșecul unui Sinod Ecumenic (pp. 347-373); Pr. Claudiu-Ștefan Raicu, Bătrânețile cinstite, rugăciunea în vremea bătrânețelor și azilul de bătrâni (pp. 374-386); Fabian Filipescu, Ideea de căsătorie și valoarea ei simbolică în Osea I – perspectivă exegetică (pp. 387-399); Dr. Constantin Ittu, Un imnograf din vremea lui Mircea cel Bătrân: Filotei monahul alias Filos logofătul (pp. 400-406); Drd. Horia Nicolae Ratz, Părintele Sofronie Saharov – sacrificiul artei pentru rugăciune (pp. 407- 415) și Pr. Dr. Ioan-Remus Răsvan, Predica lui Zaharia Boiu în contextul omiletic din Ardeal (pp. 416- 431).

Alcătuit pentru a informa și reconfirma adevărurile de credință și dinamica pastorală a Bisericii, Îndrumătorul Bisericesc de la Sibiu leagă generația de astăzi a slujitorilor Bisericii și culturii pastorale creștine cu cei de demult, mulți evocați de-acum în paginile acestei binevenite publicații.

Sursa: tribuna.ro