Povață pentru Mihail

Mihail de te numești,

Astfel și tu să trăiești,

Ca să n-ai nume creștin

Doar așa, în buletin...

Cine poartă pe pământ

Nume de Arhanghel sfânt

Trebuie ca și prin fapte

Numele să și-l arate.

 

Arhanghelul e mereu

Cu mintea la Dumnezeu,

N-are altă bucurie

Decât cu Hristos să fie.

 

Se supune întru toate

Voii Lui preaminunate

Și-are dragoste curată

Pentru omenirea toată.

 

În frumoasa lui icoană,

Precum ai băgat de seamă,

Mai-marele Voievod

Al cerescului norod

Stă cu spada înainte

Și cu mare luare-aminte,

Ca să surpe la pământ

Pe vrăjmașul cel de gând

Și prin har să biruiască

Semeția diavolească.

 

Pe lângă acestea toate,

Arhanghelul, zi și noapte

Dă degrabă ajutor

Credinciosului popor;

 

Când primejdia-i mai mare,

Mihail îndată sare

Și cu darul lui Hristos

Tuturor e de folos.

 

Mihail de te numești,

Astfel și tu să trăiești,

Ca să n-ai nume creștin

Doar așa, în buletin...

 

(Poezii cu iz de Filocalii, Editura Bonifaciu, Bacău, 2011)

Ultimele din categorie