IPS Teodosie: Cum să ne rugăm Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Vă rugăm, Sfinților Cuvioși, să mijlociți la Bunul Dumnezeu ca rugăciunea noastră să se aprindă mai mult, credința noastră să se lămurească mai bine, să fie curată și, prin credință, să ajungem unde este Părintele Ceresc și Fiul Său și Duhul Sfânt, unde este Maica Preacurată și unde sunteți voi, sfinților!

Să-i rugăm pe Sfinții Cuvioși Părinți ai Sihăstriei Putnei și să le zicem:

Sfinților ai lui Dumnezeu, care ați arătat prin lumina ce a fost văzută în 1990, în aprilie, lumina sfințeniei voastre, ca să se caute comorile sfintelor voastre moaște, și iată, voi arătându-vă nouă, ne chemați pe noi la credință, la râvnă de a sluji pe Dumnezeu, la rugăciune și la dragoste, vă rugăm, Sfinților Cuvioși, să mijlociți la Bunul Dumnezeu ca rugăciunea noastră să se aprindă mai mult, credința noastră să se lămurească mai bine, să fie curată și, prin credință, să ajungem unde este Părintele Ceresc și Fiul Său și Duhul Sfânt, unde este Maica Preacurată și unde sunteți voi, sfinților! Ajutați-ne, Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan să mergem numai pe calea lui Dumnezeu, călăuziți de rugăciunea cea sinceră, de credința cea vie, de nădejde tare, de dragoste jertfelnică. Să nu ne desprindem sufletul și inima de Dumnezeu și nici dragostea noastră de voi, sfinților frați ai noștri, mai mari biruitori – și aflându-vă voi pururea în rugăciune, chemați-ne și pe noi la rugăciune, și Cerul, care pururea este în rugăciune prin sfinți și prin îngeri, să ajute și pe pământeni, pe noi, pe toți, ca rămânând în rugăciune și în priveghere să dorim Patria Cerească, unde voi v-ați sălășluit. Să ne întâlnim cu toții în Viața cea Adevărată, care este dincolo de viața aceasta, unde sufletele noastre, dacă se îmbracă în Harul lui Dumnezeu, se împărtășesc de Hristos, pot să se ridice. De viață veșnică, sfântă și plină de bucurie, de lumină și de pace să avem parte cu toții! Amin.

(Fragment din predica rostită de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, la prima Liturghie săvârșită de ziua Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei - 16 mai 2017)

De la același autor

Ultimele din categorie