Ascetism şi antropologie la Sfântul Irineu de Lyon şi Clement Alexandrinul – Pr. John Behr

La Editura Doxologia în Colecția Patristica, Seria Studii a apărut volumul cu numărul 20, intitulat „Ascetism și antropologie la Sfântul Irineu de Lyon și Clement Alexandrinul”.  

Această lucrare este, de fapt, o versiune revizuită a unei teze pe care autorul a susținut-o la Universitatea din Oxford în 1995. Autorul acestui volum este părintele John Behr, iar traducerea din limba engleză a fost realizată de Adela Lungu. Pr. John Behr este profesor de patristică şi Decan al Seminarului Teologic Ortodox St. Vladimir, New York. De asemenea, acesta are numeroase studii şi cărţi despre Părinţii Bisericii, fiind unul dintre cei mai influenţi teologi creştini contemporani. Părintele John Behr este originar din Anglia, dintr-o familie de preoţi, iar fratele său este ieromonah în Muntele Athos.

Prima parte a volumului Ascetism și antropologie la Sfântul Irineu de Lyon și Clement Alexandrinul este dedicată concepției Sfântului Irineu de Lyon despre iconomia lui Dumnezeu, facerea și creșterea omului. Cea de-a doua parte a cărții este dedicată lui Clement Alexandrinul și abordează următoarele subiecte: antropologia, renașterea omului și viața creștină și viața creștină superioară, gnosis apatheia agape.

În această lucrare sunt explorate modurile în care Irineu și Clement, primii doi scriitori creștini cu opere consistente, au reflectat asupra subiectelor legate de ascetism și antropologie, mai exact, concepția lor despre ce înseamnă să fii om. Fenomenul ascetic este într-adevăr un subiect de interes permanent și universal, deoarece acesta aduce înaintea noastră întrebări referitoare la ceea ce noi, ca ființe umane, credem că suntem. Este interesant faptul că cele două personalități aproape contemporane, Irineu al Lyonului și Clement Alexandrinul, au scris cu aproape un secol înainte de retragerea lui Antonie cel Mare în pustie. De aceea, pentru ei, ascetismul nu era o dimensiune separată de viața creștină sau o tehnică specială în cadrul vieții creștinești, dedicată specialiștilor în asceză, monahilor. Mai bine zis, ascetismul era realizarea, punerea în practică a noii vieți eshatologice oferite prin Botez.

De la același autor

Ultimele din categorie