Prin post și ascultare gustăm bucuria de a fi cu Dumnezeu

Pateric

Prin post și ascultare gustăm bucuria de a fi cu Dumnezeu

    • căpșună
      Prin post și ascultare gustăm bucuria de a fi cu Dumnezeu

      Prin post și ascultare gustăm bucuria de a fi cu Dumnezeu

Postul, rugăciunea și milostenia sunt îngrădirea cea mai de nădejde – unde nu este frică – și izbăvesc pe om de moarte.

Să iubim cu tărie postul. Postul, rugăciunea şi milostenia sunt îngrădirea cea mai de nădejde – unde nu este frică – şi izbăvesc pe om de moarte. Adam a fost izgonit din Rai prin gustarea din pomul cel oprit, iar prin post şi ascultare cel ce doreşte intră din nou în Rai. Cu această virtute împodobeşte trupul tău, fecioară, şi vei plăcea Mirelui Ceresc, că cele legate de lume, ca să placă mirilor lor, îşi înfrumuseţează trupurile cu unsori binemirositoare şi se împodobesc cu haine de mult preţ şi cu aur: însă Hristos nu cere nimic de la tine. Lui îi trebuie inimă curată şi trup neprihănit, de-ar fi acesta şi vânăt de la postiri. Dacă vor veni unii şi vor grăi către tine: „Nu posti mult, fiindcă te vei îmbolnăvi”, să nu îi crezi şi să nu le dai ascultare unora ca aceştia, fiindcă vrăjmaşul le insuflă astfel de sfaturi.

Adu-ţi aminte ce grăieşte Scriptura. Atunci când cei trei tineri şi Daniil au fost duşi în robie de Nabucodonosor, împăratul Vavilonului, împăratul le-a poruncit să mănânce de la masa lui şi să bea vinul lui, însă Daniil şi cei trei tineri n-au vrut să se hrănească de la masa împăratului şi i-au zis eunucului ce îi avea în grijă: „Dă-ne din seminţele pământului ca să mâncăm şi apă ca să bem”. Eunucul le-a zis: „Mă tem de domnul meu împăratul, care a poruncit cu privire la mâncarea şi băutura voastră, să nu vadă cumva fețele voastre mai scăzute decât ale tinerilor de o vârstă cu voi, care mănâncă de la masa împăratului, şi să mă osândească”. Ei i-au grăit: „Încearcă pe slugile tale până la zece zile”. Şi, astfel, le-a dat seminţe de mâncare şi apă de băut. Şi i-a adus înaintea împăratului, şi s-au arătat fețele lor mai frumoase decât feţele tinerilor care mâncau de la masa împăratului (Daniel 1).

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 118-119)