Proiectul educațional „De la Mateevici cetire”, ediția I

Proiectele educaționale sunt rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viața instituțiilor de învățământ, ca urmare a dorinței de îmbogățire a bunelor practici, dezvoltare, afirmare și socializare cu alte instituții și organizații din țară, dar și de peste hotarele ei. După acest principiu s-a ghidat și Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Dondușeni, Republica Moldova, în organizarea Proiectului Educațional „De la Mateevici cetire”, ediția I, care s-a desfășurat în perioada 22 februarie - 25 martie 2021.

Ziua de 27 martie marchează două sărbători naționale valoroase: ziua de naștere a poetului Alexei Mateevici (1888) și Unirea Basarabiei cu România (1918). În acest context, menționăm că  scopul și obiectivele proiectului se pretează acestor două sărbători importante, deloc aleatorii, pentru cultura poporului român. Așadar, Proiectul educațional „De la Mateevici cetire” a avut drept scop comemorarea a 133 de ani de la nașterea poetului-preot, Alexei Mateevici, prin revalorificarea creației marelui scriitor.  Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Dondușeni, în parteneriat cu Direcția Educație Dondușeni, Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, Casa-muzeu „Alexei Mateevicii”, filiala  ASTRA Dondușeni, Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților, Dondușeni, și-a propus în cadrul acestui proiect educațional următoarele obiective: promovarea importanței ideilor lui Alexei Mateevici în dezvoltarea culturii române și trezirea conștiinței de neam, cultivarea patriotismului și demnității naționale prin cunoașterea operei scriitorului, identificarea și dezvoltarea talentelor literar-artistice, în contextul abordării competențelor transdisciplinare, dezvoltarea abilităților și posibilităților de comunicare între instituții de învățământ, în contextul pandemiei.

Elevi, din ciclul primar, gimnazial și liceal din întreaga țară au avut posibilitatea să-și demonstreze capacitățile cognitive, declamatorii, muzicale, lingvistice, participând la următoarele secțiuni ale concursului: I. Victorină literară digitală, despre viața și activitatea poetului, la care au participat 31 de elevi; II. Lucrare plastică, în baza poeziei „Limba noastră”, în cadrul căreia s-au înscris 46 de elevi; III. Recital care a constat în declamarea unui text literar din opera poetului Alexei Mateevici sau interpretarea unui cântec patriotic, în format video, la care au participat 155 de elevi; IV. Eseu cu titlul „Actualitatea ideilor lui Alexei Mateevici”, la care s-au înscris 24 de elevi.  La acest concurs au fost acordate următoarele premii și diplome: Premiul mare, Diploma Mateevici, Diplome de Merit din partea Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, Diplome de gradul I, Diplome de gradul II, Diplome de gradul III, Mențiuni și Diplome de participare. Participanții au dat dovadă de receptivitate, perseverență și responsabilitate, obținând în final rezultate remarcabile.

În data de 31 martie 2021 a fost organizată conferința de totalizare a desfășurării proiectului, cu titlul sugestiv „Să-i luminăm pe toți cu lumina cea dreaptă...”, cuvintele fiind alese din cuvântarea rostită de Alexei Mateevici la primul Congres al Învăţătorilor Moldoveni din Basarabia, 25 mai 1917. În cadrul acestei conferințe au participat directori școlari, cadre didactice, elevi, partenerii proiectului, dar și invitați speciali, atât din Republica Moldova: Gulnara Grigoriev, Excelența sa, Consulul general al României la Bălți, Petrișor Ionel Dumitrescu, PS Antonie, Episcop de Bălți, Serghei Crudu, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Chișinău, Doctor al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca Ion Găină, directorul Casei-muzeu „Alexie Mateevici”, cât și din România: Părintele Protopop Valentin Tofan, Ligia Dalila Ghinea, poet, profesor de limbă și literatură română la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfîntul Gheorghe, Areta Moșu, președintele ASTRA Iași, Mihai și Steluța Toma, profesori, reprezentanți ai ASTRA Iași.

Cuvântul de felicitare și apreciere a fost exprimat de fiecare invitat și partener al proiectului. În cadrul conferinței au fost prezentate cu entuziasm rezultatele concursului, la fiecare secțiune, de către un reprezentant al echipei de juriu. Prin acest concurs s-a urmărit stimularea creativității elevilor, a încrederii în capacitățile proprii, socializării și formării unei atitudini pozitive față de valorile naționale și general - umane. Iar numărul participanților, care la prima ediție este destul de promițător, 256, precum și  rezultatele frumoase ale elevilor demonstrează că lucrările poetului, preotului și militantului cu „intuiție de geniu”, Alexei Mateevici, sunt actuale, demonstrează că  „dânsul avusese dreptatea socială și artistică de partea sa. Și o mai are și azi” -Grigore Vieru. (prof. Violeta Pînzari, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Dondușeni)

Ultimele din categorie