Rodnică întrevedere, la început de an civil, a preoților din cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III

Arhiepiscopia Iaşilor

Rodnică întrevedere, la început de an civil, a preoților din cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III

  • Cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III
   Cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III

   Cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III

  • Cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III
   Cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III

   Cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului” al Protopopiatului Iași III

Joi, 8 februarie, în biserica „Sfânta Treime” din satul Stornești, comuna Sinești, județul Iași, a avut loc prima întâlnire din acest an a preoților care fac parte din cercul pastoral-misionar „Sfântul Apostol Iacov fratele Domnului”, din cadrul Protopopiatului Iași III.

Toate întâlnirile cercurilor pastoral-misionare ale preoților din Arhiepiscopia Iașilor se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care, asemenea unui părinte bun, dorește înviorarea, intensificarea vieții duhovnicești a preoților și credincioșilor pe care i-a primit în grijă de la Bunul Dumnezeu, precum și sporirea cunoștințelor teologice ale slujitorilor sfintelor altare, care astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fie bine pregătiți, pentru a putea face față provocărilor lumii contemporane.

Cei nouă preoți, membri ai cercului pastoral-misionar mai sus amintit, s-au întâlnit în biserica satului Stornești, sat binecuvântat de Dumnezeu cu oameni „harnici și darnici”, pentru împreună-liturghisire, pentru a înălța rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru toate realizările și darurile primite în anul trecut și pentru a-I cere ajutorul și binecuvântarea, care vin de la El „Părintele luminilor”, în anul care a început.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii s-au pomenit ctitorii bisericii, dar și vrednicii de pomenire Patriarhul Teoctist Arapașu (pe 7 februarie împlinindu-se 109 de la nașterea sa) și cuviosul Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă (pe 10 februarie împlinindu-se 105 ani de la nașterea sa). A fost pomenit la rugăciunea pentru cei adormiți și fostul preot al parohiei Mădârjac, Nicolae Alexa, prieten și apropiat al părinților slujitori, care în toamna anului trecut s-a mutat la cele veșnice.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Constantin Mareș, preot paroh al parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” – Doroșcani și profesor, predând disciplina Religie Ortodoxă la Școala Profesională Brăiești, județul Iași. Părintele Constantin a prezentat credincioșilor aspecte din viața celor doi sfinți prăznuiți liturgic în ziua de 8 februarie, Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat și Sfântul Prooroc Zaharia. În cuvântul său, părintele a subliniat datoria pe care o au credincioșii de a păstra, de a mărturisi și de a apăra dreapta credință așa cum a făcut-o Sfântul Teodor Stratilat. De asemenea, el a îndemnat pe credincioșii prezenți la cultivarea răbdării, la iertarea aproapelui și la manifestarea dragostei și a recunoștinței față de Dumnezeu prin prezența activă la viața liturgică a Bisericii.

Referatul intitulat „Grija Bisericii față de credincioșii bolnavi în perioada primară a creștinismului. Pastorația bolnavilor - studiul de caz: Parohia Popești” a fost întocmit și susținut de părintele Vasile Matcovici de la parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul” – Popești. Prezentarea alcătuită de părintele referent a fost în asentimentul hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care a proclamat anul 2024 drept „An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și An comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”.

Prezentată într-o manieră sintetică și cu note de originalitate, tema a fost recepționată cu viu interes de părinții prezenți, care, la finalul susținerii ei, au adresat întrebări pertinente părintelui referent.

O concluzie importantă a întâlnirii au fost aceea că dintotdeauna Biserica, având ca model dragostea, blândețea și bunătatea Mântuitorul Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, a avut și va avea grijă de sufletele credincioșilor ei, indiferent dacă aceștia sunt sănătoși sau bolnavi trupește. De asemenea, s-a mai pus în lumină faptul că preoții sunt, alături de doctori, de cadrele medicale și de toți cei care au grijă de cei bolnavi și de cei în suferință, mâinile iubirii milostive și tămăduitoare ale lui Dumnezeu care se manifestă în lume. Slujitorii sfintelor altare au datoria sfântă de a avea grijă de credincioșii bolnavi, pe care îi au în parohiile lor, cercetându-i „cu timp și fără timp” (II Tim. 4,2), așa cum face un adevărat păstor „pe care îl doare inima de oi”, dovedindu-se a fi nu numai ascultători ai Cuvântului, ci și împlinitori ai poruncii Acestuia aceea de a cerceta pe cei care sunt bolnavi (Mat. 25,36).

La finalul întâlnirii cercului pastoral-misionar s-au adus mulțumiri părintelui paroh și credincioșilor parohiei pentru găzduire și frumoasa primire, comunicându-se și când va avea loc, cu îngăduința lui Dumnezeu, următoarea revedere a părinților din cerc.

Citește despre: