Să ne încălzim credința prin primirea Sfintelor Taine

Editorialiștii Bisericii

Să ne încălzim credința prin primirea Sfintelor Taine

    • preot împărtășind
      Să ne încălzim credința prin primirea Sfintelor Taine / Foto: Oana Nechifor

      Să ne încălzim credința prin primirea Sfintelor Taine / Foto: Oana Nechifor

Plecând de la această credință și contemplându-L în gând pe Domnul, Care va să vină din Cer să ne cerceteze, cu defăimare de sine, rugați-vă, urmând pilda dreptei Elisabeta când a fost cercetată de Maica Domnului: „De unde nouă aceasta, că Însuși Domnul vrea să vină la noi?”.

Încălziţi credinţa în prezenţa lucrătoare în Sfintele Taine ale Însuşi Domnului şi Mântuitorului nostru Care, şezând în Cer, întru slavă, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, petrece aici în chip nevăzut şi binevoieşte a Se da în chip tainic, sub înfăţişarea pâinii şi vinului, celor credincioşi, pentru a-i pregăti de viaţa cerească. Plecând de la această credinţă şi contemplându-L în gând pe Domnul, Care va să vină din Cer să ne cerceteze, cu defăimare de sine  strigaţi, urmând pilda dreptei Elisabeta când a fost cercetată de Maica Domnului: „De unde nouă aceasta, că Însuşi Domnul vrea să vină la noi?”. Sau prin cuvintele prorocului David: „Ce este omul, că-l cercetezi pe el?”. Sau prin ale sutaşului: „Nu suntem vrednici să intri sub acoperişul nostru!”.

De la defăimarea de sine treceţi apoi la frica fiiască, care nu tulbură, ci aduce trezvie evlavioasă şi aşază duhul nostru în starea celor netrupeşti, care îşi ascund feţele, însă nu fug de la tronul lui Dumnezeu, ci doar strigă cu mare glas: „Sfânt, Sfânt, Sfânt!”. Căci, cu adevărat, Domnul este aici. Şi Domnul va intra în noi. Care suflet nu este gata să strige împreună cu Apostolul Petru: „Ieşi de la mine, că sunt om păcătos!”, de nu ar fi porunca Domnului, care a îndatorat această păcătoşenie, şi să caute şi să aştepte această cercetare a Domnului?

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregătirea pentru Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Predici la Triod,  Editura Sophia, Bucureşti, 2002, pp. 111-112)