Sfânta Împărtășanie ne unește cu Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Sfânta Împărtășanie ne unește cu Dumnezeu

    • Sfânta Împărtășanie ne unește cu Dumnezeu
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

La Taina Dumnezeieștii Euharistii, din Paharul Vieții, luăm Trupul și Sângele lui Hristos și devenim una cu El. Reușim să ne atingem țelul nostru: îndumnezeirea.

Hristos, Cel pe care Îl primim de fiecare dată, nu numai să ne încălzească, ci să aprindă în noi un foc care să ardă răul și păcatul. În sufletul nostru Îl găzduim pe Domnul cerului și al pământului... așadar, oare ne mai ajunge timpul să ne gândim că ceva ne-a deranjat sau că aproapele nostru ne-a supărat? Nu! Ci vom fi întotdeauna bucuroși, întotdeauna îngăduitori, întotdeauna compătimitori.

La Taina Dumnezeieștii Euharistii, din Paharul Vieții, luăm Trupul și Sângele lui Hristos și devenim una cu El. Reușim să ne atingem țelul nostru: îndumnezeirea... Atotputernic este Dumnezeu! Puternic va fi și credinciosul, de vreme ce se face una cu EI. Când omul este unit cu Dumnezeu, nu mai este atras de nicio ispită.

(Părintele Eusebiu GiannakakisSă coborâm Cerul în inimile noastre!, Editura Doxologia, Iași, 2014, pp. 13-14)