Sfântul Apostol Carp ‒ drumul spre sfințenie

Documentar

Sfântul Apostol Carp ‒ drumul spre sfințenie

    • Sfântul Apostol Carp
      Sfântul Apostol Carp ‒ drumul spre sfințenie

      Sfântul Apostol Carp ‒ drumul spre sfințenie

Numit episcop de către Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Carp a fost unul dintre cei 70 de apostoli care au propovăduit Evanghelia, murind pentru dreapta credință.

Slujitor și ucenic al Sfântului Apostol Pavel, ducând scrisorile sale la destinatari, a fost hirotonit episcop chiar de către acesta, pentru Veria Traciei. Ajungând și în Creta pentru predicarea Evangheliei, Sfântul Apostol Carp, fiind unul dintre cei 70 de apostoli, a avut șansa de a-l primi pe Sfântul Dionisie Areopagitul în casa lui și a fost descris de acesta din urmă ca fiind un om cu o minte curată, blând și smerit.

Arătându-i-se Domnul, Sfântul Carp aștepta mereu o încredințare de Sus, înainte de a sluji Sfânta Liturghie. Mustrându-i pe cei care nu credeau în Dumnezeu, i-a convertit pe mulți la dreapta credință, motiv pentru care a fost omorât de iudei. Pentru rugăciunea la sfintele sale moaște, mulți oameni s-au tămăduit de boli.