Sfântul Ierarh Atanasie al Alexandriei în iconografie

Iconografie

Sfântul Ierarh Atanasie al Alexandriei în iconografie

  • Sfântul Ierarh Atanasie al Alexandriei
   Sfântul Ierarh Atanasie al Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfântul Ierarh Atanasie al Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei
   Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea (Foto: pr. Silviu Cluci)

Este lat în spate și puțin gârbov. Chipul îi este vesel, nasul coroiat și este la „fălci grăsuliu”. Barba sa este lungă, lată, puțin despărțită, nu foarte albă, ci mai degrabă sură.

Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei, este zugrăvit conform Erminiei picturii bizantine a lui Dionisie din Furna ca un om de vârstă mijlocie, nu prea cărunt, dar nici de tot alb, ci mai degrabă pleșuv. Este lat în spate și puțin gârbov. Chipul îi este vesel, nasul coroiat și este la „fălci grăsuliu”. Barba sa este lungă, lată, puțin despărțită, nu foarte albă, ci mai degrabă sură.

Sfântul Ierarh Atanasie este de asemenea zugrăvit în ca­drul programului iconografic, în registrul din altar, alături de alți Sfinţi Ierarhi, și are în mâini înscrisul: „Iarăși și iarăși și de multe ori cădem la Tine și Ție ne rugăm, Bunule și Iubitorule de oameni…”. Chipul lui mai este pictat și în registrul icoanelor împărătești (icoana hramului) de pe catapeteasmă, atunci când biserica poartă hramul cu numele său.

Conform lui Dionisie din Furna, Sfântul Atanasie al Alexandriei mai este zugrăvit și în trapeză, alături de Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Chiril al Alexandriei. El ține în mână înscrisul: „Un Dumnezeu cinstim în Treime și trei fețe într-o unime (nici chipurile amestecând, nici ființa despărțind)”.