Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul - frescă medievală