Utrenia cu Doxologie mare

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Utrenia cu Doxologie mare

    • preot binecuvântând
      Utrenia cu Doxologie mare / Foto: Florentina Mardari

      Utrenia cu Doxologie mare / Foto: Florentina Mardari

Doxologia se mai numește Slavoslovie sau Imnul îngeresc (pentru că primul ei verset a fost cântat de îngeri la Nașterea Domnului). 

Doxologia se mai numește Slavoslovie sau Imnul îngeresc (pentru că primul ei veset a fost cântat de îngeri la Nașterea Domnului): Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

Aceasta este una din cele mai vechi părți ale slujbei Utreniei. În funcție de Utrenia săvârșită, acest imn închinat Sfintei Treimi poate fi cântat, citit sau chiar poate lipsi. Astfel, la Utrenia duminicilor, a praznicelor împărătești și a sfinților, Doxologia este cântată; la Utrenia din zilele de rând și la Denii, Doxologia este citită, iar la Utrenia Învierii, precum și la Utrenia din toate zilele din Săptămâna Luminată, Doxologia lipsește.