Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont

Locuri de pelerinaj

Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Vechiul Katholikon al Mănăstirii Xenofont
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

De dimensiuni reduse, vechiul katholikon al Mănăstirii Xenofont este închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

Biserica este împodobită cu fresce minunate, realizate de Antonie Cretanul în anul 1545. Picturile din pridvor s-au făcut cu cheltuiala domnitorului Matei Basarab şi a soţiei sale Elena, în anul 1637.

În dreapta pronaosului se află Paraclisul Sfântului Lazăr. Pe peretele de apus al naosului este scrisă o inscripţie care arată că el a fost pictat în 1544, cu cheltuiala boierului Constantin Vornicul şi a fratelui său, Rafail.

În partea de miazăzi a naosului se află Paraclisul Sfântului Dimitrie, cea mai veche construcţie a mănăstirii (secolul al XIII-lea). Se mai păstrează rămăşiţe din vechea pictură (secolele XIII-XIV). Catapeteasma paraclisului păstrează o parte din catapeteasmă bizantină originală (secolul al XI-lea).

În vechiul katholikon se păstrează vasul care a fost umplut cu untdelemn printr-o minune a Maicii Domnului, atunci când se terminase untdelemnul în mănăstire.