Era Natanael unul dintre cei doisprezece apostoli?

Fericitul Augustin nu-l numără pe Natanael între cei doisprezece apostoli, deoarece numele lui nu se găsește în listele date de evangheliști.

(In. 1, 47) Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.

Iată un israelit în care nu este vicleşugeste ceva ca nu a fost spus nici lui Andrei, nici lui Petru, nici lui Filip. A fost spus lui Natanael... Deci, ce înţelegem din asta, fraţilor? Trebuie să fie pus primul între apostoli? Nu numai că nu este găsit primul printre apostoli, ci Natanael nu este nici măcar în mijloc printre cei doisprezece, nici ultimul, Natanael, către care Fiul lui Dumnezeu a adus atâta măreaţă mărturie, spunând: Iată israelit în care nu este vicleşug.

E cerută raţiunea? Cât ne dă să cunoaştem Domnul, vom găsi un răspuns probabil. Căci trebuie să înţelegem că Natanael era educat şi priceput în Lege. Deci, Domnul nu a dorit să-l plaseze pe el printre apostoli, pentru că a ales bărbaţi neînvăţaţi cu care să cucerească lumea (Fericitul Augustin nu-l numără pe Natanael între cei doisprezece apostoli, deoarece numele lui nu se găsește în listele date de evangheliști. Cu toate acestea, mulți comentatori au ajuns la concluzia că el este același cu Bartolomeu, deoarece Bartolomeu fiind un nume tipic evreiesc ce arăta al cui fiu este – însemna „fiul lui Tolomeu” – cu siguranță că avea și alt nume – n.ed.).

(Fericitul Augustin, Tratat la Evanghelia după Ioan 7.16.2–17.2, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)

Citește alte articole despre: chemarea apostolilor, Natanael, Filip, lista apostolilor

De la același autor

Ultimele din categorie