Grija de căpătâi a Păstorului pentru oi

El ne păzeşte pe noi de animalele cele sălbatice, întoarce pe cei greşiţi, aduce înapoi pe cei care sunt pierduţi, şi uneşte ceea ce era sfărâmat.

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. (In. 10, 9)

El este Calea, pentru că El ne conduce către Sine. El este Uşa care ne lasă înăuntru, Păstorul care ne face să ne sălăşluim la păşunile cele verzi (Ps. 22, 2) , aducându-ne lângă apa odihnei şi conducându-ne acolo. El ne păzeşte pe noi de animalele cele sălbatice, întoarce pe cei greşiţi, aduce înapoi pe cei care sunt pierduţi, şi uneşte ceea ce era sfărâmat. El păzeşte pe cei puternici şi îi aduce pe ei împreună în ţarcul de dincolo, cu cuvintele cunoaşterii păstoreşti.

(Sfântul Grigorie de Nazianz, Despre Fiul, Cuvântări Teologice, 4(30).21. traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)

De la același autor

Ultimele din categorie